Wij zijn nu aan gesloten bij het Claudicationetwerk.

Wij zijn sinds deze zomer aangesloten bij het claudicationetwerk. Emen heeft de speciale opleiding om deze aandoening te behandelen met succes afgerond en is nu gecertificeerd en aangesloten als specialist bij het claudicationetwerk.

Claudicatio ofwel etalagebenen is een aandoening waarbij de bloedvaten van de benen niet voldoende toevoer verzorgen tijdens lopen. Dit resulteert in kramp, waarbij men moet stoppen met lopen om de zuurstofvoorziening van de benen weer op peil te laten komen. (stilstaan voor een etalage.)

Bij ons wordt de behandeling van deze klacht op wetenschappelijke basis volgens de richtlijnen gegeven.