Bedrijfsfysiotherapie

Bij bedrijfsfysiotherapie wordt er gekeken wat de werkomstandigheden zijn en hoe deze mogelijk verbeterd kunnen worden.  Het gaat hier dus om preventie en niet om het behandelen van klachten. Je zou kunnen zeggen het gaat om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het verlagen of zelfs voorkomen van ziekteverzuim. De fysiotherapeut is dé specialist op het gebied van het houdings-  en bewegingsapparaat en kan bij uitstek iets zeggen over een werkplek en een optimale fysieke belasting.

Er zijn diverse op maat gemaakte mogelijkheden:

  •  Individuele inventarisatie van een werkplek met risico analyse  en een advies.
  •  Risico inventarisatie met voorlichting aan de medewerkers en vervolgens werkplek instellingen        
  •  Een workshop waarbij eerst gefilmd wordt, gevolgd door een presentatie met beeldmateriaalen aansluitend het praktisch uitvoeren van het geleerde.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

- Bij een zelfstandig werkende kok is in de keuken gekeken naar de werkhouding in verband metaanhoudende rugklachten. Op ons advies zijn er kleine aanpassingen gemaakt aan het werkblad waarna de klachten zijn verholpen en weggebleven.

- Bij de Waterlandse Tandartsen zijn eerst filmopnames gemaakt tijdens het werk. Hierna is een workshop gegeven aan alle medewerkers waarbij een presentatie gegeven is van de ideale werkhoudingen, aangevuld met de filmopnames die eerder gemaakt zijn. Hierna is er aan de stoel gewerkt en iedereen ( tandartsen, assistentes, mondhygiënistes ) heeft daarbij in elkaars positie gewerkt om bij elkaar te kijken hoe het nog beter kan. Daarnaast hebben we gekeken hoe instrumenten worden gebruikt. Er is advies gegeven over de beeldscherm posities, die naderhand zijn aangepast.

- Bij Sun Pharma is na een verhuizing een presentatie gegeven van werkhoudingen bij beeldscherm werk. Al het personeel kreeg uitleg waar ze op moesten letten om hun individuele werkplek optimaal in te stellen. Vervolgens is iedereen zijn eigen werkplek gaan instellen. Tenslotte zijn alle werkplekken door ons gecontroleerd en waar nodig is er in overleg met de betrokken werknemer en de HR afdelinggekeken naar aanpassingen.

- Op het ROC van Amsterdam afdeling Haarverzorging verzorgen wij het jaarlijkse ARBO-project ‘houding en beweging’. In de praktijklessen wordt er gefilmd, dan volgt er een theorieles over de ideale houdingen en hoe gereedschap te gebruiken, met de filmbeelden erbij. Als afsluiting zijn we dan nogmaals in een praktijkles aanwezig om het geleerde in de praktijk te helpen toepassen.

 

Vraag naar de mogelijkheden, dan kunnen we samen kijken wat er nodig of mogelijk is en samen tot een op maat gemaakt plan komen.